May 21st, 2014

mingan

Турчинов попросил Минюст рассмотреть возможность запрета Компартии. И привел конкретные факты

Оригинал взят у v_n_zb в Турчинов попросил Минюст рассмотреть возможность запрета Компартии. И привел конкретные факты
.
Спикер Верховной Рады Украины, и.о. президента Александр Турчинов предоставил Министру юстиции Павлу Петренко перечень фактов, которые, на его взгляд, можно считать  доказательством антиукраинской деятельности Коммунистической партии Украины, а также ее связи с сепаратистами.

Турчинов просит Министерство юстиции Украины изучить вопрос о причастности КПУ к совершению действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, и "принять незамедлительно в установленном законом порядке меры по запрету партии".

Полный текст письма Турчинова в Министерство юстиции:

"Українська держава переживає важкий період у зв'язку з агресією Російської Федерації щодо України, терористичною діяльністю незаконних озброєних формувань у південно-східних регіонах України, загрозами територіальній цілісності України, спробами зміни конституційного ладу шляхом насильства з використанням зброї. Така ситуація вимагає консолідації суспільства, об'єднання зусиль усіх політичних сил щодо збереження цілісності і суверенітету України, захисту прав і свобод громадян.

Однак у цей важкий період діяльність окремих політиків, представників органів місцевого самоврядування, лідерів об'єднань громадян, радикально налаштованих осіб створила грунт для ескалації громадянського конфлікту, поширення сепаратистських настроїв, дестабілізації суспільно-політичної ситуації, підриву безпеки держави та призводить до трагічних подій, внаслідок яких гинуть люди.

Останнім часом діяльність Комуністичної партії України, політична позиція, що реалізується її керівництвом, організаціями на місцях та місцевими осередками, мають відверто антиконституційний характер. Зокрема, аналіз наявної у Служби безпеки України інформації свідчить про те, що лідери Комуністичної партії України та її представники проводять діяльність на шкоду державним інтересам України. Її головними елементами є масова участь членів партії в акціях під антиконституційними гаслами із закликами до порушення суверенітету та територіальної цілісності держави (насамперед у південно-східних областях нашої держави), що супроводжуються насильницькими діями та захопленням адміністративних приміщень органів державної влади, перешкоджанням законній діяльності інших політичних партій та громадських організацій. Аналогічна риторика представників Комуністичної партії України спостерігається під час проведення антитерористичної операції (АТО) у Донецькій та Луганській областях, а також проголошувалося під час підготовки та проведення незаконного референдуму в Донецькій та Луганській областях.

При цьому, за повідомленням Служби безпеки України, аналіз наявних даних дає підстави стверджувати, що окремі лідери та активісти Комуністичної партії України у південно-східних регіонах України здійснюють не лише вербальну підтримку терористів, але й надають практичну та матеріально-технічну допомогу представникам так званих Донецької народної республіки та Луганської народної республіки, а також представникам російських спецслужб та парамілітарних структур, а саме:

- 18 квітня 2014 року у місті Слов'янську за участю керівника місцевого осередку Комуністичної партії України А.Хмельового та самопроголошеного мера міста В.Пономарьова відбувся мітинг, за результатами якого було прийнято рішення щодо заборони існування на території Слов'янська партійних осередків партій Свобода, УДАР та Батьківщина;
Collapse )


mingan

Димина грамота

Оригинал взят у v_n_zb в Димина грамота
.
Заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что Россия не брала на себя никаких обязательств по гарантиям территориальной целостности Украины, в очередной раз продемонстрировало то нескрываемое презрение, которое российское руководство испытывает к международному праву и собственным подписям под договорами.

Россия гарантировала территориальную целостность Украины десятки раз. И отнюдь не только в Будапештском меморандуме. Признание территориальной целостности – фундамент, на котором строятся все документы о создании СНГ. Признание территориальной целостности – фундамент двусторонних соглашений между Россией и Украиной. Вот статья 6 Договора между РСФСР и УССР, подписанного 19 ноября 1990 года: "Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Украинской Советской Социалистической Республики в ныне существующих в рамках СССР границах".

Вот статья 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной – так называемого "большого договора", подписанного 31 мая 1997 года: "Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Вот статья 3 этого же договора: «Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права"

Что еще нужно процитировать, чтобы даже школьник увидел, что Дмитрий Медведев лжет?

А вот что: нужно напомнить, что международные соглашения обладают приоритетом над внутренними постановлениями, законами, указами и даже Конституцией с точки зрения законодательства Конституции Российской Федерации. И с этой точки зрения статьи 2 и 3 "большого договора" имеют приоритет и над указом Путина об аннексии Крыма, и над соответствующими постановлениями Конституционного суда и российского парламента.

Все эти документы – ничтожные бумажки, по крайней мере до того момента, пока Россия не выйдет из всех международных соглашений с Украиной, в которых она гарантировала ее территориальную целостность. Это типичная "филькина", вернее, "димина" и "вовина" грамота, которую никто не должен уважать.

Collapse )